Een Leven Lang (Profi)leren

07-05-2023 | Hans van Vlaanderen

“Ik wil mezelf graag blijven ontwikkelen”, is wat ambitieuze mensen vaak zeggen. En dat is begrijpelijk: verdieping, bijscholing en kennisontwikkeling geeft voldoening en plezier. Een leven lang leren is bovendien niet alleen leuk, het is voor steeds meer mensen ook bittere noodzaak. Maar hoe zorg je ervoor dat je die opgedane kennis ook inzichtelijk maakt voor de buitenwereld? Hoe kun je in een snel veranderende arbeidsmarkt jezelf blijvend profileren en onderscheiden van anderen?

Nieuwe arbeidsmarkt, nieuwe kansen

Werkzaamheden, rollen en functies veranderen in bijna elke branche. Installateurs krijgen te maken met nieuwe materialen, bestellen gebeurt via internet en ze maken 3d scans van hun kluslocaties. Marketeers zien hun (online) communicatiemix haast met de dag veranderen. Hoe we vandaag omgaan met zaken als bezit, kapitaal en arbeid zal over tien jaar drastisch veranderd zijn. Vraag- en aanbod op de arbeidsmarkt zijn moeilijk te voorspellen: waar vandaag tekorten zijn vallen morgen misschien massa-ontslagen. Die turbulentie kan onzeker maken, maar het betekent ook dat er voor iedereen nieuwe kansen ontstaan.

‘Een leven lang leren’ betekent in mijn ogen dat je jezelf actief moet blijven ontwikkelen; binnen én buiten je vakgebied. Dat kan soms spannend zijn, maar de middelen hiervoor zijn makkelijker voorhanden dan ooit. Je moet het dan echter ook wel echt doen: dag in dag uit. Want met een cursus of training alleen kom je er helaas niet.

Het cv voldoet niet meer

Want diploma’s, certificaten en getuigschriften staan misschien (nog) leuk op je cv, ze bieden je geen garantie op die mooie promotie of leuke nieuwe baan. Want er ontbreekt iets belangrijks aan. Opleidingen en trainingen laten onvoldoende zien wie jij nu echt bent. Een werkgever wil graag zien dat je bijvoorbeeld in staat bent je aan te passen aan vernieuwing, dat je complexe problemen snel overziet of dat je erg goed bent in samenwerken. Het cv zoals wij dat kennen laat niet zien welke vaardigheden je bezit die nodig zijn om je staande te houden in de kenniseconomie van de toekomst.

Zou het niet geweldig zijn als je kon laten zien welke vaardigheden je hebt ontwikkeld en hoe je dat hebt gedaan? Zou het niet waardevol zijn om te kunnen laten zien hoe medestudenten en collega’s jouw vaardigheden en eigenschappen hebben ervaren? Werkgevers vinden het belangrijk om te kunnen zien wat jouw bijdrage is geweest aan bepaalde opdrachten of projecten. Een simpele opsomming van vaardigheden of diploma’s is daarom niet voldoende. Jouw ontwikkeling moet kunnen worden gestaafd door werkgevers, opdrachtgevers en collega’s. Geen platte endorsements dus, maar waardevolle inzichten over wie jij bent en wat je te bieden hebt.

Vaardigheden? Niks nieuws onder de zon

Vaardigheden en in het bijzonder de ’21st-century skills’ lijken misschien een modegril, maar het belang van vaardigheden is zeker niet nieuw. Wat we in elk geval weten is dat ze in een snel veranderende wereld houvast geven, namelijk: aantoonbare en onderbouwde inzichten in wie jij bent. Zodat een werk- of opdrachtgever kan zien wat je nú kan, maar ook wat je mogelijkheden voor de toekomst zijn.

Als ik met studenten, docenten, werkgevers en recruiters praat, merk ik dat er een enorme behoefte is om die vaardigheden de plek te geven die ze verdienen op school, het beroepsonderwijs, de universiteit en op de arbeidsmarkt. Ik ben er van overtuigd dat een persoonlijk, levenslang portfolio dé manier is om te kunnen laten zien: dit ben ik.

Je persoonlijke kluis

Met het portfolio van Simulise is er nu een centrale plek waar je opdrachten, projecten en klussen kunt opslaan en jouw rol daarbinnen kunt laten beoordelen door docenten of medestudenten. Het persoonlijke portfolio is een veilige, levenslange kluis voor al je werk. Je bepaalt zelf welke gedeelten je openbaar maakt voor bijvoorbeeld een medestudent of een werk- of opdrachtgever.

Je bent méér dan je diploma’s alleen

We leven in een prestatiemaatschappij waar je altijd maar beter, meer en hoger moet. Maar een mens is méér dan zijn diploma’s alleen. Een leven lang leren, ja dat is belangrijk. Maar is het niet zonde dat alles wat je kunt wordt teruggebracht tot een titel op je cv?

Daarom ben ik zo enthousiast over Simulise: het portfolio van je leven. Want jezelf blijven ontwikkelen is belangrijk, maar al jouw inzet, prestaties, inzichten en vaardigheden krijgen pas betekenis als je die inzichtelijk kunt maken naar de buitenwereld.