Alle blogs...

Docent is onmisbaar bij de vorming van leerlingen

Door Hans van Vlaanderen — 3 Mar, 2021

Vakdocenten zijn opgeleid om hun vakkennis over te brengen. Maar zij spelen ook een belangrijke rol bij de vorming van leerlingen. Hoe is dit te combineren met hun traditionele taak als vakdocent?

Wat onthoudt een leerling jaren later nog van zijn of haar schooltijd? Vaak zijn dat die bijzondere momenten: een docent die zo boeiend kon vertellen. Die ene spannende presentatie waar je applaus voor kreeg. Of dat leuke project waarin je met een groepje medeleerlingen een bijzondere excursie moest doen. Natuurlijk, ook de vakkennis zelf beklijft, maar onderwijs gaat behalve om feitenkennis ook om zelfvertrouwen, om leren leren en om weerbaar worden in een complexe maatschappij.

Méér dan een rapportcijfer

In ons onderwijssysteem zijn we gewend om vakkennis te meten met cijfers. Maar de zaken die leerlingen óók trainen worden meestal niet gemeten, laat staan beoordeeld. Terwijl competenties zoals analyseren of samenwerken onmisbaar zijn om het vak überhaupt te kunnen leren. En het toepassen van die vakkennis: dat is waarmee leerlingen straks hun toekomst tegemoet treden.

Docenten spelen een onmisbare rol bij het ontwikkelen van die vaardigheden en competenties. Het zit vaak 'automatisch' al in hun lesstof verweven: bij het maken van opdrachten, het geven van presentaties of maken van werkstukken. Maar ze blijven vaak onzichtbaar. Door die vaardigheden inzichtelijk te maken kun je er ook op sturen. En dat geeft een veel breder perspectief op de leerling. Het zorgt voor meer zelfvertrouwen, plezier, inzicht en maakt die belangrijke lesstof relevanter en beter toepasbaar.

Alles eromheen

Kennisoverdracht is belangrijk, maar "alles eromheen" is misschien nog wel belangrijker. Zaken als reflecteren op het eigen werk, plannen en organiseren, samenwerken, doelen stellen: ze zijn belangrijk bij nagenoeg ieder vak. Later in het leven blijkt dat mensen vooral die vakoverstijgende vaardigheden dagelijks gebruiken in hun werk en hun leven.

Helaas worden vaardigheden soms gezien als iets dat bovenop de kerntaken van de docent komt, terwijl het ontwikkelen van vaardigheden ook het 'reguliere' leren ten goede komt - mits we dit goed inrichten voor leerling, docent en schoolleiding. Het is een belangrijke opgave waarbij we de vakdocenten hard nodig hebben.

Vanuit Simulise ondersteunen we scholen met een gebruikersvriendelijk portfolio-platform waar de ontwikkeling van vaardigheden in wordt bijgehouden. En, misschien nog wel belangrijker, we begeleiden intensief scholen bij de implementatie van het werken met vaardigheden.

Wil je meer weten over deze begeleiding?
Download hier onze brochure, of neem contact met ons op!

Vraag een demo-account aan!

Ben je als school geinteresseerd in de mogelijkheden van Simulise? Je kunt met een demo-account alle mogelijkheden van Simulise zelf proberen.