Alle blogs...

Simulise is de katalysator in het vernieuwingsproces van onze school

Door Hans van Vlaanderen — 4 Feb, 2020

‘Leerlingen zijn enorm trots op hun portfolio!’

Op het Nuenens College zijn cognitieve processen belangrijk, maar de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen staat centraal. Dat komt tot uiting in drie pijlers: bouwen aan zelfvertrouwen, ontdek het zelf en samen sterk. Toen de school drie jaar geleden naar een instrument zocht dat deze pijlers ondersteunt, werd gekozen voor het digitale portfolio Simulise. ‘Simulise is de katalysator in het vernieuwingsproces van onze school,’ aldus Karel Somers, vestigingsdirecteur van het Nuenens College.

Als de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen centraal staat, hoe breng je die dan in kaart? Dat was de vraag die het Nuenens College zichzelf stelde. ‘Wij vinden het belangrijk dat leerlingen de regie hebben, hun groei laten zien en daarop kunnen reflecteren,’ vertelt Somers. Daarbinnen moeten docenten feedback kunnen geven. Binnen Simulise is dat allemaal mogelijk.’

Zelfvertrouwen en zelf ontdekken

‘In Simulise komt alles bij elkaar,’ gaat Somers verder. ‘Het portfolio geeft een totaalbeeld van wat een leerling doet in het kader van zijn ontwikkeling. Op basis van een arrangement werken leerlingen aan heldere leerdoelen. Daarnaast gaan ze aan de slag met vragen als: “Hoe blijf ik trouw aan mezelf?” of “Hoe ga ik om met onzekerheden?”. In de derde en vierde klas is er ruimte voor LOB-activiteiten. Leerlingen laten zien wie ze zijn, wat ze kunnen en willen en leggen verslag van hun stages en de open dagen van mbo-opleidingen die ze bezocht hebben. Na vier jaar hebben leerlingen een diploma op zak én een groeidossier dat laat zien waar ze voor staan.’

Oudergesprekken

Simulise vormt ook de basis bij oudergesprekken. Leerlingen nemen het initiatief en nodigen hun ouders en mentor uit voor een ouderavond. ‘Aan de hand van hun portfolio vertellen ze wat ze hebben gedaan en geleerd, waarin ze zich hebben ontwikkeld en welke volgende stappen ze willen zetten. Ook geven ze aan waar ze hulp bij kunnen gebruiken. Leerlingen hebben de regie in dit gesprek.’

Mentor-coaches

Deze manier van werken vraagt om intensieve begeleiding. Daarom heeft elke klas twee mentor-coaches en elke leerling een coach. De mentor-coaches zijn samen verantwoordelijk voor het mentoraat van de klas. Somers: ‘Zij overleggen over het mentoraat en de coaching van de leerlingen verdelen ze, want dat vergt best veel tijd.’

Tijdens de coachgesprekken kijken leerling en docent onder andere naar de ontwikkeling van twaalf door de school gekozen vaardigheden. De ontwikkeling daarvan wordt bijgehouden in rubrics in Simulise. Vervolgens wordt gekeken naar wat een leerling kan doen om een volgende stap te zetten en wat of wie daarbij kan helpen. ‘Docenten zijn enthousiast over de rol van mentor-coach,’ vertelt Somers. ‘Dit jaar waren er twee keer zoveel aanmeldingen van docenten dan we nodig hadden. Coachen vraagt om andere vaardigheden dan de meeste docenten gewend zijn. Daarom worden ze daarin getraind door een extern bureau.’

Stap voor stap

Op het Nuenens College wordt Simulise in fases ingevoerd. Op dit moment heeft nog niet iedereen een eigen device, waardoor leerlingen en docenten afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van laptopkarren en vaste computers. ‘Volgend jaar heeft iedereen in leerjaar 1 en 2 een eigen laptop,’ vertelt Somers. ‘Het is dan een stuk makkelijker om met Simulise te werken. Over vier jaar is het gebruik van Simulise in elke klas zichtbaar.’

Samen sterk

Er zijn zo’n 450 bedrijven waarmee de school samenwerkt. Bijvoorbeeld voor stages en andere leeractiviteiten. Somers: ‘Kennis veroudert snel. Ook daarom is het heel handig om met bedrijven in de regio samen te werken. Als we bepaalde kennis niet in huis hebben, halen we die in huis.’ Daarnaast wordt één keer per jaar een vakantiebanenmarkt georganiseerd. Leerlingen kunnen zich daar oriënteren en zich inschrijven voor vakantiebanen. Somers: ‘De ervaringen die leerlingen opdoen tijdens vakantiewerk kunnen ze delen in Simulise. Zo bouwen ze een mooi portfolio op waarmee ze zichzelf kunnen presenteren bij hun intake in het mbo. Zo’n portfolio kan nét het verschil betekenen tussen uitstromen naar niveau 3 of 4. Leerlingen zijn vaak enorm trots op het portfolio dat ze hebben opgebouwd!’

Vraag een demo-account aan!

Ben je als school geinteresseerd in de mogelijkheden van Simulise? Je kunt met een demo-account alle mogelijkheden van Simulise zelf proberen.