Alle blogs...

Simulise sluit goed aan bij ons toekomstgerichte onderwijs

Door Hans van Vlaanderen — 7 Jun, 2019

GO! middenschool MIRA in Hamme in België is bezig met een transformatie naar een school die klaar is voor de toekomst. ‘Ik noem ons onderwijs daarom bewust geen vernieuwingsonderwijs,’ zegt directeur Vincent Browet in een gesprek. ‘Waar ik naar streef is een school waar evenwicht is tussen kennis aan de ene kant en toekomstgerichte vaardigheden aan de andere kant. Eigenaarschap, coaching, inspiratie, verbinding en actief wereldburgerschap zijn de vijf pijlers van onze school om aan onze missie te werken. Dat vraagt om gepersonaliseerde trajecten, die de inrichting van ons onderwijs bepalen.’

Sinds hij februari 2018 is aangesteld als directeur, heeft Vincent Browet samen met zijn team de mouwen opgestroopt om het onderwijs op zijn school bij de huidige tijd te laten aansluiten en future proof te maken. Zijn gedrevenheid om dit te laten slagen is voelbaar in het gesprek dat ik met hem en docent Mediatraining Marjolijn de Boeck voer.

Sleutelcompetenties
In België is het onderwijs aan 12- tot 18-jarigen iets anders georganiseerd dan in Nederland. Het secundair onderwijs, zoals het voortgezet onderwijs in België wordt genoemd, bestaat uit drie graden die elk twee leerjaren duren.

Een paar maanden geleden zijn in België nieuwe eindtermen vastgesteld. Het nieuwe is dat de nieuwe transversale eindtermen – te vergelijken met de 21e eeuwse vaardigheden in Nederland – zijn opgenomen in het curriculum. Vanaf volgend schooljaar moet elke school kunnen aantonen op welke manier gewerkt is aan de eindtermen samenwerken en evalueren.

Browet: ‘Vanwege de kwaliteitsverwachtingen die de overheid aan ons stelt, zijn we op zoek gegaan naar een instrument waarmee we de transversale eindtermen, zoals toekomstgerichte vaardigheden van leerlingen kunnen meten en volgen. We kwamen uit op het digitale portfolio Simulise.’ De Boeck, die verantwoordelijk is voor de invoering van Simulise: ‘Voor samenwerken en evalueren, maar ook voor de andere vaardigheden ben ik rubrics aan het samenstellen voor in Simulise.’

Modules en labs
Vakdocenten van de algemene vakken geven op Mira eerst een masterclass over een bepaald onderwerp; ze geven instructie en dienen als inspirator. Vervolgens gaan leerlingen in het Mira-Lab verder met het onderwerp. Op dat moment ligt de eigenaarschap bij de leerling en kan hij begeleiding vragen van coaches.

Browet: ‘Stel dat een docent in de masterclass wiskunde instructie heeft gegeven over de Stelling van Pythagoras. Wanneer een aantal leerlingen het nog niet helemaal begrepen heeft, wordt dit gemeld bij de Labs. Een coach gaat vervolgens met deze leerlingen aan het werk, totdat ook zij de stelling begrijpen. Leerlingen die de Stelling van Pythagoras al onder de knie hebben gaan aan de slag met complexere opdrachten rond dit onderwerp en kunnen met vragen terecht bij de Lab-coach.’

Clusteropdrachten
In de Labs werken leerlingen ook aan clusteropdrachten. Dat zijn opdrachten waarbij verschillende vakken en vaardigheden, zoals samenwerken en probleemoplossend vermogen, bij elkaar komen. De Boeck: ‘Aan het begin van het schooljaar krijgen leerlingen bijvoorbeeld de opdracht om een maquette van de school te maken. Daarbij moeten ze de op schaal werken en de coördinaten van de school bepalen. Zo komen de vakken wiskunde, aardrijkskunde en techniek in één opdracht aan bod.’

Naast de algemene vakken krijgen leerlingen op GO! Mira elk jaar een breed aanbod van verschillende modules. Opdrachten die leerlingen in de modules en Mira-Labs krijgen, worden in Simulise geplaatst. Op basis van gemaakte opdrachten, beoordelen leerlingen hun ontwikkeling van de gekoppelde vaardigheden. Zo ontstaat er een competentiediagram waarop leerlingen, ouders en leerkrachten kunnen zien hoe een leerling zijn vaardigheden heeft ontwikkeld.’

Portfolio en coaching
De Boeck is druk bezig met proefdraaien met Simulise en dit digitale portfolio zo in te richten dat de school er volgend jaar in alle graden mee kan starten. De Boeck: ‘Ik vind het mooi dat leerlingen door opdrachten te maken en competenties te scoren een portfolio van zichzelf opbouwen. Naast hun eigen docent kunnen ze ook een andere docent of medeleerling en zelfs iemand van buiten de school uitnodigen om een rubric te beoordelen – dus wat betreft evalueren zijn we goed op weg op onze school! Het competentiediagram dat ontstaat is een mooi startpunt voor coachinggesprekken met leerlingen. We kunnen zien hoe leerlingen competenties in de loop van het schooljaar ontwikkeld hebben en we zien ook het verschil tussen hoe een leerling en een docent een competentie beoordelen. Gespreksstof genoeg dus!’

Meer weten?
http://www.middenschoolmira.be

Vraag een demo-account aan!

Ben je als school geinteresseerd in de mogelijkheden van Simulise? Je kunt met een demo-account alle mogelijkheden van Simulise zelf proberen.