Alle blogs...

Frits Philips lyceum is de brainport school!

Door Hans van Vlaanderen — 10 Jan, 2017

Het Frits Philips Lyceum in Eindhoven leidt leerlingen op om zichzelf in de 21e eeuw te kunnen ontplooien. De eigen talenten en vaardigheden staan daarin centraal. Om deze onderwijsvisie te ondersteunen gebruikt de school sinds een half jaar het portfolio van Simulise. .

Één van de bijzondere manieren waarop het Frits Philips Lyceum onderwijs geeft, is de talentrichting. Elke leerling krijgt de kans om verschillende richtingen te kiezen, en in het derde jaar specialiseren ze zich. De talentrichtingen zijn vak- en leerjaaroverstijgend en maken het mogelijk dat leerlingen ontdekken wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn en waar ze hun talenten voor kunnen gebruiken. De richtingen zijn: wetenschap, ondernemerschap, cultuur en sport. Tijdens zo'n traject kunnen leerlingen zich bezighouden met onderwerpen en projecten waar ze zich echt voor interesseren. Ze kunnen bijvoorbeeld een onderzoek doen naar sport en bewegen of naar hun eigen geschiedenis en cultuur binnen de familie. Gaandeweg leren ze reguliere stof en oefenen ze vaardigheden zoals plannen en samenwerken.

Frits Timmermans is docent geschiedenis en plaatsvervangend teamleider klas 2. Timmermans heeft Simulise bij de school geïntroduceerd: 'De talentrichtingen vereisen een frisse blik op het onderwijs met vakoverstijgende opdrachten. De docent heeft meer een begeleidende rol, de leerlingen nemen zelf het voortouw.' Om de verschillende opdrachten te kunnen maken, inleveren én de ontwikkeling van de leerling te meten gebruikt de school nu Simulise. Timmermans: 'Het online portfolio biedt alle mogelijkheden om bestaande rubrics te gebruiken of ze zelf toe te voegen en aan te passen. Wij gebruikten de rubrics van de 21st Century Skills die standaard zijn meegeleverd. We weten dat deze vaardigheden steeds meer worden gevraagd in het vervolgonderwijs maar ook in de "echte" wereld. We merken dat ook ouders en leerlingen dat steeds belangrijker vinden bij het bepalen van hun opleiding. Met Simulise konden we die vaardigheden direct makkelijk implementeren.

Het is de bedoeling dat het portfolio ook de werkdruk van de docent gaan verlagen. Timmermans: 'Natuurlijk is het voor iedereen even wennen, een nieuwe tool. Maar uiteindelijk stelt het leerlingen in staat om zelfstandig te werken. Ze moeten zelf hun opdrachten maken in Simulise en reflecteren op hun eigen werk. De docent beoordeelt en het programma doet de rest. De vaardigheden worden automatisch gemeten en inzichtelijk gemaakt. Tijdens de lessen krijgen de leerlingen de vrijheid om zelf hun opdrachten te kiezen en uit te voeren, de docent heeft een coachende rol. Natuurlijk kost het in het begin even tijd om een nieuwe manier van werken eigen te maken. Maar uiteindelijk ondersteunt het programma alle eisen en behoeften van ons vernieuwende onderwijs.

Vraag een demo-account aan!

Ben je als school geinteresseerd in de mogelijkheden van Simulise? Je kunt met een demo-account alle mogelijkheden van Simulise zelf proberen.