Nieuwe opdrachtenmodule

Hans van Vlaanderen
Door Hans van Vlaanderen
2 jaar geleden

In het begin van dit nieuwe schooljaar introduceert Simulise een geheel nieuwe manier om opdrachten te ontwikkelen. De mogelijkheden van Simulise zijn enorm uitgebreid. De bruikbaarheid in verschillende onderwijssituaties is verder toegenomen. En het individuele aanbod aan studenten is eenvoudiger dan ooit.

Zo kunnen verschillende voorwaarden voor opdrachten worden bepaald. Ook de doorlooptijd en de vorm waarin opdrachten moeten worden uitgevoerd kan per opdracht ingericht worden. Dit maakt het voor studenten mogelijk om opdrachten beter te plannen en zo gewenste competenties eenvoudig te ontwikkelen.

De module ‘lesplannen’ is geheel nieuw en maakt het mogelijk om persoonlijke leerwegen in te richten. Verschillende opdrachten kunnen worden gecombineerd en tijdsafhankelijk worden getoond aan groepen leerlingen en studenten.

Een lesplan in de nieuwe opdrachtenmodule.

We leveren Simulise voortaan met een volledig gevulde rubrics-bibliotheek met alle 21st Century Skills rubrics. Natuurlijk kan de school ook eigen rubrics gebruiken.
De opdrachteneditor is zeer uitgebreid en biedt alle mogelijkheden om opdrachten, leerdoelen of eindtermen aan studenten op een intuïtieve wijze aan te bieden.

Een greep uit de vele nieuwe mogelijkheden:

Kortom veel nieuwe mogelijkheden die we graag persoonlijk toelichten.

Hans van Vlaanderen

Hans van Vlaanderen

Schrijf je in voor onze updates!

We informeren je over Simulise en andere ontwikkelingen
bijvoorbeeld rondom vaardigheden en het Plusdocument.