Alle blogs...

Facebook meets Blackboard

Door Hans van Vlaanderen — 24 Aug, 2015

Simulise hebben we altijd ontwikkeld met de combinatie Facebook – Blackboard voor ogen. Niet perse die systemen zelf als wel de wijze waarop er mee wordt gewerkt. Dus sociale contacten combineren met opdrachten. En we vinden nu dat we inderdaad van beide systemen het beste bieden.

Blackboard wordt bij veel onderwijsinstellingen gebruikt en is in Nederland landelijk bekend als Elektronische Leeromgeving (ELO). Ze zijn al geruime tijd op de Nederlandse markt verkrijgbaar en worden voor verschillende functies gebruikt. Facebook is natuurlijk ook bekend bij iedereen. Social media wordt door veel mensen gebruikt en Facebook biedt veel mogelijkheden om contact te onderhouden met vrienden. En natuurlijk om jezelf (van je beste kant..) te presenteren. Dit wilde Simulise vanaf de start combineren.

Onderwijsorganisatie

De organisatie van het onderwijs (‘Leren Organiseren’) en het laten samenwerken van leerlingen of studenten, docenten en externen was onze eerste uitdaging. Onderwijsorganisatie is van groot belang voor scholen. En het is aan grote veranderingen onderhevig. Juist wanneer scholen persoonlijke leerwegen mogelijk willen maken lopen ze aan tegen de beperkingen van een ELO. Een ELO organiseert nog vaak in groepen, klassen en vakken. Door af te stappen van vakken als belangrijkste organisatievorm worden mogelijkheden gecreëerd om vakoverstijgende opdrachten te ontwikkelen. De docenten ontwikkelen opdrachten voor een heel leerjaar. Ze voegen daar beloningen aan toe volgens vooraf bepaalde criteria. De leerling kiest zijn of haar opdrachten zelf of vormt samen met anderen een werkgroep. De vakoverstijgende opdrachten maken contextrijk leren eenvoudiger. Binnen de opdrachten komen verschillende vakinhoudelijke elementen aan bod en wordt ook het informele deel van leren gestimuleerd. Vooraf wordt bij opdrachten bepaald welke verdiensten (in de vorm van Badges) kunnen worden behaald en aan welke criteria moet zijn voldaan voor de verschillende niveaus.

21st Century Skills

Binnen contextrijke opdrachten heeft Simulise verschillende mogelijkheden om 21st Century Skills te meten. Door leerlingen in blogs te laten bijhouden hoe ze (met elkaar) tot een resultaat of een aanpak zijn gekomen geven ze veel informatie aan docenten over de informele kant van leren. Voorbeelden van meetbare 21st Century Skills zijn: hoe goed werken leerlingen samen, hoe vindingrijk zijn studenten, welke ICT middelen worden op de beste manier toegepast etc. Dit alles laten leerlingen zien in de uitwerking van opdrachten in het Simulise Portfolio.

Learning Portfolio

Alle leerlingen krijgen in Simulise hun eigen plek; het learning portfolio. Daarin worden alle opdrachten uitgewerkt door middel van blogs, artikelen of video’s. Het portfolio is eigendom van de leerling en blijft dit, ook als hij de school verlaat. Leerlingen werken niet alleen in het portfolio, ook de opdrachten die gereed zijn en kunnen worden gepresenteerd aan derden blijven in het portfolio staan. Het is dé plek om schoolwerk en uitwerkingen van opdrachten te bewaren.

Social

Om leerlingen te stimuleren de opdrachten uit te voeren en bij te houden hoe men opdrachten verwerkt moet het leuk worden gemaakt. Dit is de Facebook kant van Simulise. Alle leerlingen kunnen elkaar blogs (waarin leerlingen hun uitwerkingen plaatsen) inzien. Sterker nog, we stimuleren dit door van elke blog een inleiding te plaatsen in de community-stream. Dus leerlingen zien nieuwe blogs vanzelf voorbij komen in de stream, zoals ze zijn gewend van andere sociale media. De blogs worden in de stream gecombineerd met alle andere statusupdates en kunnen worden ‘geliked’ en van ‘comments’ worden voorzien. Het bezig zijn met elkaars activiteiten wordt in Simulise extra gestimuleerd door de Burg-o-Meter (vraag om een demo om te begrijpen wat dit is..;-)) Kortom, wat je doet in Simulise bij het uitwerken van opdrachten wordt gezien door anderen en je wordt geholpen door commentaren van medeleerlingen. En door docenten en externen, die natuurlijk gewoon meedoen in dit proces.

Badges

Tot slot is daar nog de beloning. Die hebben zowel Facebook en Blackboard niet. Maar Simulise biedt badges. Deze kun je verdienen als je skills (of competenties) volgens vooraf bekende criteria hebt getoond. Badges zijn er op verschillende niveaus en de criteria worden door de docent vooraf bepaald. Op elk onderwijsniveau en op elk leeftijdsniveau kunnen badges worden gebruikt en badges kunnen door de jaren heen worden hergebruikt. Zo zijn er badges te bedenken voor Samenwerken, Creativiteit of andere 21st Century Skills, maar ook voor andere doelen kunnen badges worden ingezet als beloning.

Conclusie

Simulise heeft getracht het beste van 2 bekende werelden te combineren. In een veilige omgeving waar leerlingen werken op een wijze die aansprekend en bekend is. En in een omgeving die docenten duidelijk inzicht geeft in de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen. En gelukkig krijgen we veel enthousiaste reacties van gebruikers van Simulise.

Als je zelf wilt zien hoe we Facebook en Blackboard hebben gecombineerd vraag dan een demo aan.

Vraag een demo-account aan!

Ben je als school geinteresseerd in de mogelijkheden van Simulise? Je kunt met een demo-account alle mogelijkheden van Simulise zelf proberen.