Alle blogs...

21st century skills in de praktijk!

Door Niels Roos — 10 Mar, 2015

Elke leerling moet goed worden voorbereid op de toekomst. ICT vaardigheden spelen daarin een speciale rol in het onderwijs. Als er gedacht wordt aan het leren volgens de 21st eeuw wordt er direct een verband gelegd naar de 21st Century Skills. Leerlingen van deze tijd dienen op te groeien met de 21st Century Skills. Een leerling kan zelf bepalen hoe de leerling het werk uitvoert en of de leerling wel of geen informatie deelt. Ook kan de leerling zelf verantwoordelijkheid nemen voor elk leerproces. Het doel van Simulise is: een eigen kennis / leer omgeving creëren die aansluit bij de ontwikkelingen van elke individuele leerling. De inzet van de 21st Century Skills in combinatie met een social ‘collaboration module’ zal de individuele resultaten van elke leerling bevorderen. De traditionele manier van onderwijs wordt op deze manier ‘vernieuwend’ ingericht. In de praktijk werkt Simulise met de 21st Century Skills op verschillende manieren, bijvoorbeeld:

  • Het toewijzen van badges (per skill) zowel virtueel (systeem gestuurd) als fysiek (handmatig toewijzen).
  • Gamification; levels behalen binnen een game in de kennisomgeving om de opgestelde skills volgens het curriculum te mogen behalen.

Het werkgeheugen van elke leerling dient efficiënt te worden benaderd. Vergelijk het met een flipperkast. Leerlingen bereiken hoge score(s) als zij veel in contact komen met de bal en deze lang in het ‘spel’ houden. Het werkgeheugen van leerlingen aanspreken zit in de combinatie tussen het stimuleren van ‘leerhits’ (aanspreken, motiveren, monitoren) en hetgene wat er geleerd moet worden vaak herhaald en gevarieerd aangeboden wordt.

Het lange-termijngeheugen heeft kennis opgeslagen in de vorm van netwerkcombinaties van kenmerken. Als we een bepaald concept nodig hebben, dan wordt een kenmerk uit dat netwerk geactiveerd. De volgorde waarin daarna de andere kenmerken uit het netwerk worden geactiveerd wordt bepaald door de dikte van de verbinding tussen de kenmerken: des te dikker de verbinding des te sneller wordt het verbonden kenmerk geactiveerd.
*bron G. Westhoff: Leren overdragen, reeks onderwijsvernieuwing

Aansluiten bij aanwezige kennis leidt tot snellere opname en grotere oproepbaarheid

Verbindingen creëren tussen kennis en expertises is essentieel om het lange-termijngeheugen te bereiken. Dit kunnen leerlingen realiseren door samen te creëren, innoveren en delen van kennis en expertises binnen het community, in combinatie met de sociale media. Binnen de community wordt er voortdurend gekeken naar de activiteit van elke individuele leerling. Vragen zoals: Wie ben ik ? Waar kom ik vandaan ? Wat wil ik bereiken? worden continue beantwoord door Simulise. Op basis van deze vragen voorzien wij leerlingen van de juiste educatieve content die voor hen van toepassing is op het leerproces.

Een effectieve inzet van de 21st Century Skills (in praktijk) door social media wordt bereikt binnen een community waar leren, delen van elkaars kennis en expertises centraal staat.

Vraag een demo-account aan!

Ben je als school geinteresseerd in de mogelijkheden van Simulise? Je kunt met een demo-account alle mogelijkheden van Simulise zelf proberen.