Alle blogs...

De toekomst van de elektronische leeromgeving

Door Niels Roos — 14 Nov, 2012

Niels Roos schreef voor Kennisnet, tijdens het project Het Leren van de Toekomst een artikel over de toekomst van de elektronische leeromgeving. Een aantal weken heeft hij studenten van Iselinge Hogeschool gevraagd naar hun visie van een toekomstige leeromgeving. Lees het onderstaande artikel en ontdek wat de toekomst van het fysiek en virtueel leren zal zijn.

Voor de studenten op Iselinge Hogeschool blijkt de ELO voor een portfolio minder geschikt te zijn. Studenten zoeken constant naar een omgeving die aansluit op hun wensen en behoeften. Vanuit het perspectief van de student zijn de huidige leeromgevingen te veel gericht op het bijhouden van de administratie en resultaten en bieden weinig interactiemogelijkheden.

Huidige situatie
In het onderwijs ontstaan er steeds meer ICT tools en verschillende diensten om bij te dragen aan het onderwijsleerproces van een student. De studenten zien de huidige leeromgevingen als een ‘obstakel’. De leeromgeving wordt geraadpleegd aangezien het de enige mogelijkheid is om inzage te krijgen in: resultaten, roosters, bestanden etc. Het verkrijgen en delen van informatie is in de leeromgeving beperkt mogelijk, net zoals het gebruik van sociale media en andere interactiemogelijkheden die het leerproces bevorderen. Voor studenten is de ‘look and feel’ (aantrekkelijkheid) van de interface ook van groot belang. Studenten zoeken naar mogelijkheden om een persoonlijke omgeving in te richten naar persoonlijke voorkeuren, bijvoorbeeld door middel van widgets.

Toekomstige Situatie
Wat is de visie van studenten op een leeromgeving ingericht volgens de 21e eeuw? Het combineren van het fysieke onderwijsleerproces in combinatie met het virtuele onderwijsleerproces. Als student wil je niet meer mailen met je mede studenten over bepaalde opdrachten. Samenwerking  en netwerkvorming vindt plaats door het gebruik van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en Hyves. Studenten zoeken naar een omgeving waar gepersonaliseerd leren volledig wordt omarmd. Volgens studenten dient de leeromgeving in de 21e eeuw te beschikken over enkele aspecten:

  • ingericht volgens de 21st Century Skills;
  • waar verschillende tools en diensten één worden;
  • waar verschillende expertises van buitenaf ingebracht kunnen worden;
  • analyseren van resultaten en ontdekken waar de sterke en zwakke punten liggen;
  • integratie met sociale media, augmented reality, etc.

Gepersonaliseerd leren draagt bij aan een grotere intrinsieke motivatie. Leren is een sociaal proces, sociale media bevordert het leerproces effectief! De afstemming tussen fysiek en virtueel vormt voor 2013 de basis voor de persoonlijke leeromgeving!
In mijn volgende blog artikel zullen de wensen van studenten over sociale media in de leeromgeving aan bod komen.

Niels Roos is student Business IT & Management aan de Haagse Hogeschool. Naast zijn studie is hij mede-eigenaar van Simulise, verantwoordelijk voor de Marketing & Sales. Niels kijkt voortdurend naar nieuwe innovatieve oplossingen om leerlingen / studenten effectief te ondersteunen door de inzet van ICT. Bij Het Leren van de Toekomst heeft Niels samen met zijn team de badges applicatie ontwikkeld: badges.simulise.com

Bron: http://www.hetlerenvandetoekomst.nl/771/de-toekomst-van-de-elektronische-leeromgeving

Vraag een demo-account aan!

Ben je als school geinteresseerd in de mogelijkheden van Simulise? Je kunt met een demo-account alle mogelijkheden van Simulise zelf proberen.