Alle blogs...

Onderwijsvakblad InDruk

Door Niels Roos — 1 Nov, 2012

Simulise verschijnt in onderwijsvakblad InDruk, als een voorbeeld genoemd voor een persoonlijke leeromgeving. Lees het onderstaande kopje of download de InDruk najaar 2012 hier.

“Ondersteunen van het leerproces

“Nog interessanter wordt het als je het fysieke leerproces kunt ondersteunen met de virtuele leeromgeving. Daarvoor moet je de drie verschillende functies van de leeromgeving combineren. Je kunt de gegevens over hoe een leerling presteert bij verschillende vakken gebruiken om te analyseren waar zijn sterke en zwakke plekken zitten, en om te zien welke ondersteuning werkelijk helpt om de prestaties te verhogen. Als je die gegevens tijdig aanreikt aan elke leerling persoonlijk – en aan de docent natuurlijk – kan begelei- ding en extra hulp precies daar ingezet worden waar het nodig is.

ontwikkelingen gaande op dit gebied, bijvoorbeeld de persoonlijke leeromgeving Simulise. De ontwikkelaars hiervan willen de virtuele leeromgeving van een school niet radicaal vervangen; ze zoeken aansluiting bij wat scholen nu gebruiken en voegen daar de infor- mele interactie-elementen aan toe die goed bij leerlingen passen. Een pilot met Simulise gaat pas in 2013 van start, ik kan nog niet oordelen over de werking ervan, maar de uitgangspunten zijn veel- belovend.

Ik voorzie dat we binnen een paar jaar af zijn van de formele door- geefluiken die elo’s nu vaak nog zijn. In plaats daarvan komen leeromgevingen waarin naast de formele vastlegging van resultaten ook een rol is weggelegd voor informele interactie en de persoon- lijke voorkeuren voor devices, apps, bronnen en zoekstrategieën. Zulke leeromgevingen laten leerlingen de middelen gebruiken die ze al kennen en waarderen, en geven de docent gerichter onder- steuning om leerlingen te helpen bij hun leerproces.”

Bron: InDruk najaar 2012

Vraag een demo-account aan!

Ben je als school geinteresseerd in de mogelijkheden van Simulise? Je kunt met een demo-account alle mogelijkheden van Simulise zelf proberen.